HOME     |    ABOUT     |    CATEGORIES    |     LINKS    |     CONTACT    |     SUBSCRIBE
______________________________________________________________________________________________________________________________

Retreat


 By Saunders Architecture, photos by Bent René Synnevåg

En plats för retreat - Under våren har jag drömt intensivt om att bygga ett litet, litet hus. Det är något tilltalande över det lilla formatet, en slags känsla av enkelhet och möjlig genomförbarhet.
Jag tänker att min bror som är arkitekt ska få uppdraget att omsätta mina tankar på papper, dvs han ska få rita huset. Ledorden är naturliga material, öppna fönsterpartier och trärena ytor som får åldras av väder och vind. Platsen för huset har jag redan klart för mig. Otämjd natur, vidsträckt utsikt över vatten med blånande berg långt bort i fjärran, ett ställe där man kan höra dånet av vågorna i höststormarna - ett av mina paradis på jorden!
Jag har fallit pladdask för Todd Saundersoch Tommie Wilhelmsens enkla stil. Huset på bilden är enligt mig ett exempel på ett ”matserpiece of work”, så klart har jag sparat bilderna i min lilla inspirationsmapp, där jag håller mina drömmar om ett litet hus levande.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
A private retreat - Recently, I started to dream about building a tiny house. There is something appealing about the small size, some kind of sense of simplicity and potential feasibility.
I think that my brother who is an architect should be commissioned to translate my thoughts on paper that he will have to draw the house. The key words are natural materials, open windows and wooden surfaces that may be aging of the elements. The location of the house, I have already clear to me. Untamed nature, sweeping views of the water with blue mountains in the distance, a place where you can hear the roar of the waves in the autumn storms - one of my heavens on earth!

I adore Todd Saunders and Tommie Wilhelmsen's simple style. The house in the picture is in my view a truly sample of a masterpiece of work. Of course, I saved the pictures in my little inspiration folder, where I keep my dreams of a small house alive.

©2010 Katarina S.A. gnistrande snö. all rights reserved.